Naše nabídka

Aktuality

Společnost GASTRO-MENU EXPRESS a.s. byla úspěšná při žádosti o podporu z Operačního programu Rybářství

 Společnost GASTRO-MENU EXPRESS a.s. byla úspěšná při žádosti o podporu z Operačního programu Rybářství

Napsali o nás v časopise Retail News

"Trhu s lahůdkami se všeobecně dobře daří a předpoklady pro tento rok jsou velmi optimistické", říká Gabriela Havelková - manažerka pro klíčové zákazníky společnosti GASTRO-MENU EXPRESS, a.s.

Napsali o nás v časopise Retail Info Plus

Kategorie delikates a konvenience rychle roste - výrobci se potýkají s růstem cen surovin.

Jsme držitelé certifikátu MSC

MSC je světová certifikace trvale udržitelného rybolovu. Mořští živočichové jsou loveni v takovém množství, aby to neohrozilo jejich přírodní populace...

Kontakt

GASTRO-MENU EXPRESS, a.s.
Konská 199, 739 61 Třinec

Telefonní kontakt
Tel: +420 558 329 266
      +420 558 331 366
Mob: +420 737 918 208
Fax: +420 558 332 196

Emailový kontakt

Fakturace

Aktuality

Společnost GASTRO-MENU EXPRESS a.s. byla úspěšná při žádosti o dotaci z Programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt se zaměřuje na snížení energetické náročnosti společnosti GASTRO - MENU EXPRESS a.s., konkrétně její pobočky v Brně,  při procesu chlazení. Díky této výměně dojde k úspoře elektrické energie o 53 952 kWh, tedy 194,227 GJ za rok.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021497